U engleskome jeziku izraz gadget označuje uređaj koji je jednostavan oblikom i funkcijama te koristan u određenome području primjene. U engleskome jeziku ta riječ nije ograničena samo na računalno nazivlje. Međutim, taj se naziv u hvatskim tekstovima pojavljuje samo u računalnome značenju i odnosi se samo na uređaj koji je zasnovan na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i uvijek je napisan izvorno. Za riječ gadget predložene su ove zamjene: spravica, naprava, uređaj, pametna spravica, pametna naprava, pametni uređaj, pribor, tehnološki dodatak ili igračka. Preporuka jezikoslovaca je da se u hrvatskome jeziku izraz "gadget" zamijeni nazivom (pametna) spravica.